Грех и казна Божија
35

Аутор: Јелка Ређеп
Област: Средњи век
Издавач: Прометеј Нови Сад
Година издања: 2013.
Где могу купити ову књигу: www.korisnaknjiga.com

Књига Грех и казна божија — судбине, битке и предања српског средњег века. Ова књига представља избор радова из средњовековне и народне књижевности, објављених током протеклих година,од 1994. па до данас. Радови се тематски надовезују на моја компаративна истраживања усмене и писане књижевности. Подељени су у три тематске целине. Радови у књизи објављени су у њиховој првобитној верзији, с тим што су поједини текстови незнатно скраћени, и избегнута су извесна понављања а правописно су осавремењени.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported