Захваљујемо се...

Захваљујемо се…


… Свима који су помогли да Историјска библиотека буде оно што је данас. Када смо започињали ову авантуру, нисмо имали појма о томе како се праве веб сајтови. Логично, с обзиром да су оснивачи Историјске библиотеке два историчара и један хиспаниста, а не информатичари и веб дизајнери. Желели смо да направимо сајт о историји који би био нешто сасвим ново на српском нету, али нисмо знали ни како, нити одакле да почнемо. Истријска библиотека, оваква каква је данас, постоји захваљујући несебичној помоћи коју су нам пружиле и још увек нам пружају особе са свих страна света. Холандија, Шпанија, Аустралија, Аустрија, Шкотска, Енглеска, Пољска, Белгија, само су неке од земаља из којих нам је стизала практична помоћ на најразличитије начине — саветом, конкретном изменом, цртежом, простором, или пак само разумевањем и стрпљивошћу ове особе су заједнички са нама учествовале у подизању и развоју Историјске библиотеке:

Филип Милетић, САД

 • Филип нам је указао на постојање вики фарми и на тај начин помогао да нађемо најједноставнији начин да остваримо своју идеју, без потребе да тражимо информатичара који би нам помогао у креирању и администрирању веб сајта. Јер, шта ти вреди жеља да градиш кућу, ако немаш где, а чак и ако имаш, шта ти вреди ако не умеш да зидаш. Филип нам је практичним саветом заправо, уместо готове куће, дао алат и материјал у руке и тиме нас учинио независним и способним да са оно мало знања о уређивању вики сајтова које смо имали од раније, полако почнемо да градимо сами ту кућу коју смо толико желели да имамо…

Фил Четлбороу, Енглеска

 • Овај прави енглески џентлмен био је први који је веровао у нас и великодушно нам понудио своју помоћ кад смо се тек појавили на Викидоту, и помогао нам да направимо прве кораке у изградњи и администрирању сајта, увео у чудесни свет викидот синтаксе, и увек је био ту кад би нешто запело да нам помогне.

Роб Елиот, Шкотска

 • Још један енглески џентлмен који живи у Шкотској и чудесни маг за CSS код, што се може видети по свим прелепим Викидот сајтовима чији је администратор. Али, поред огромног знања које поседује, Роба краси и невеорватно велика несебичност и спремност да увек помогне, па макар то значило и да вашем проблему треба да посвети и више сати, или чак и дана — захваљујући њему, открили смо сву моћ CSS кода и шта се све може направити с њим, што се може лепо видети ако се посматра еволуција изгледа нашег сајта од отварања у марту 2008. па до данас.

Шејн Смит, Аустралија

 • Бриљантан млади човек који нам помаже на одржавању сајта вршећи масовне измене ботом. Својом добром вољом и знањем штеди нам сате и сате ручног мењања и сређивања стотина и стотина страница.

Хулио Бласко, Шпанија

 • Пријатељ који је свој невероватни таленат великодушно поделио с нама и помогао нам да добијемо нови, софитициранији и далеко професионалнији изглед почев од јуна 2011.

Викидот, Пољска

 • Најбоља вики фарма на свету, која заиста слуша своје кориснике, и испуњава им скоро све жеље. Верујемо да је једина вики фарма на свету која може да понуди сајтове са интерфејсом на толико различитих језика — чије су преводе урадили сами корисници — између осталог и српски (тренутно постоји сам ћирилична верзија, али је у плану врло брзо да се направи и латинична). Имали смо част да отпочнемо свој живот на интернету скоро истовремено с њима и да заједно растемо, и веома нам је драго због тога.

Викидот заједница (свет)

 • Веома активна заједница корисника Викидота где брзо можете добити несебичну помоћ других корисника. Да напоменемо само неке који су на непосредан или посредан начин допринели побољшању функционисања Историјске библиотеке: Helmuti Pdorf, Џејмс Кенџо, Ед Џонсон, Жердами, rurwin, Тимоти Фостер, tsank, Стивен Хајндерикс, и многи други корисници, који су нам икада дали савет, предлог, критику, информацију, или су имали неку занимљиву идеју коју су забележили у Викидотовим Корисничким упутствима.

Срђан Обрачевић, Србија

 • Ако не највернији, Срђан је сигурно наш најпажљивији читалац. Од самог почетка нам неуморно шаље мејлове у којима нам указује на типографске омашке у текстовима, што ми заиста ценимо.

We would like to thank to…

… all the people who contributed in some way to the development of Istorijska biblioteka. When we started this adventure, we didn't have a clue on how a web site is built, which is very logical, considering that the Istorijska biblioteka founders are two historians and a hispanist, and not computer specialists or web designers. We wanted to create a web site about history which would be something completely new on a Serbian Internet, but we didn't know how to do it, nor where to start from. Istorijska biblioteka is what it is today thanks to unselfish help that was (is) offered to us by people from all over the world. Netherlands, Spain, Australia, Austria, Scotland, England, Poland, Belgium, are only some of the countries from which the help came to us in varous ways — all these people participated together with us in building and devepment of Istorijska biblioteka with a piece of advice, actual editing, drawing, space, or just understanding us, and being patient with us.

Filip Miletić, USA

 • Filip told us about the existance of many wiki farms, and in this way he helped us to find the easiest way to make our idea come true, witout the necessity to find a computer specialist who would help us in creating and administration of the web site. Because, what's the use of a wish to build a house if you don't have a place, and even if you have it, what's the use of it if you don't know how to lay bricks? Giving us this tip, Filip actually put the tools and material into our hands and showed us how to build by ourselves, and in this way made us independent and able to start building our house by using little knowledge on editing wiki sites we already had…

Phil Chettleburgh, England

 • This genuine English gentleman was the first person who believed in us when we came to Wikidot, and offered us his generous help in making our first steps in building and administrating the site. He introduced us to the magical Wikidot syntax world, and was always there if we needed some help.

Rob Elliott, Scotland

 • Another genuine English gentleman living in Scotland who is amazing CSS code wizard, which can be seen in all these beautiful Wikidot sites administered by him. But, besides the inmense knowledge he posesses, Rob is also incredibly unselfish person, always ready to give a hand, even though this means he should spend hours, or even days solving your problem — thanks to him, we've discovered all the power of CSS coding, and what beautiful things can be done with it, which can be seen by observing the evolution of our site looks from its founding in March, 2008 until today.

Shane Smith, Australia

 • Brilliant young man who helps us in the maintenance of our site by making bot changes. Thanks to his good will and knowledge, he is saving us hours and hours of manual changes of hundreds and hundreds of pages.

Julio Blasco, Spain

 • A friend who shared his incredible talent with us and helped us to get this new, more sophisticated and incomparably more professional look starting from June 2011.

Wikidot, Poland

 • The best wikifarm in the world, whose developers and owners really listen to their users, and fulfill almos all their wishes. We believe it is the only wiki farm which can offer to their users multilingual interface with so many languages — translated by users themselves — one of them is Serbian (right now only Cyrillic version is operative, but a Latin version is also planned to be done in the near future). We had the honor to start our Internet life almost together with them, and to grow together, and we are very glad because of it.

Wikidot Community (world)

 • A very active Wikidot Platform Users Community where you can get quick and unselfish help from other users. We would like to mention some of them who helped directly or indirectly in functional improvement of Istorijska biblioteka: Helmuti Pdorf, James Kanjo, Ed Johnson, Gerdami, rurwin, Timothy Foster, tsank, Steven Heynderickx, and many other Wikidot users helped us with their advice, suggestion, critic, information, or had an interesting idea they'd written down into the Wikidot Howto's or Snippets.

Srđan Obračević, Srbija

 • If not the most faithfull, Srđan is for sure our most careful reader. All this time, Srđan patiently keeps on sending us emails in which he is drawing out attention to typos in our texts. In this way, we want to say to him — we do appreciate it!
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported