ИСБИ:Лиценца Историјске библиотеке

Ако Вас занимају Ваша ауторска права као уредника Историјске библиотеке, погледајте овде.

Ауторска права Историјске библиотеке

Текстови

88x31.png

Сви текстови на овом сајту заштићени су лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported. Преузимање садржаја је дозвољено само под истом лиценцом и уз јасно навођење извора — Историјске библиотеке — са линком ка одређеној страници одакле је текст преузет.

Текст није дозвољено мењати ни на који начин, нити користити га у комерцијалне сврхе.

Слике

Слике које се користе на овом сајту потичу из различитих извора и немају све исту лиценцу. Неке су слободне, али има и оних на које смо добили ексклузивно право употребе од власника ауторских права. Пре него што преузмете било коју слику, проверите коју лиценцу има, понашајте се у складу са истом. Сви подаци у вези са лиценцама било које слике са овог сајта могу се видети простим кликањем на слику.

Istorijska biblioteka Copyright

Texts

88x31.png

All texts at this web site are licenced under Attribution-Noncommercial-No Derrivative Works 3.0 Unported licence. Copying, distribution and transmission of its contents is allowed only under exactly the same licence with clear stating of the source — Historical library — and with a link to the exact page from which the contents have been taken.

It is not allowed to change the texts in any way, nor to use it in commercial purposes.

Pictures

All the pictures of this site come from different sources and they do not have the same licence. Some of them are free to use, but there are also those we got the exclusive right to its use from its copyright owner. Before you take any of them, we strongly suggest to check its licence, and behave accordingly. All the data of any picture on this site can be seen simply by clicking on it.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported