ИСБИ:Правила објављивања текстова на ИБ

Ако желите да преузмете неки текст, и занимају Вас ауторска права Историјске библиотеке, погледајте овде.

Ауторска права уредника

 1. Текстови које аутори желе да објаве на Историјској библиотеци не смеју бити већ раније објављени или доступни негде на интернету, осим у случају кад Уредништво донесе одлуку да се такав текст ипак објави. Ово не важи за папирне публикације, семинарске радове и сл. У сваком случају, аутор је дужан да пре објављивања текста на Историјској библиотеци обавести Уредништво о евентуалном ранијем публиковању текста који прилаже.
 2. Сваки текст који се објави на Историјској библиотеци постаје власништво Библиотеке и аутор нема право да га повуче без дозволе Уредништва. Библиотека задржава право мењања или уклањања текста без претходне консултације са аутором/ауторима текста, иако ће у сваком случају, увек прво покушати да ступи у контакт са њима ради консултације. У ово не спадају ситније правописне и стилске измене, већ само крупније измене које утичу на смисао самог текста.
 3. Чланови који су доприносили тексту, међутим, остају власници својих доприноса (који се могу видети у историји странице). Ако неко од чланова пожели да неки текст користи и на неком другом месту, може га преузети на три начина:
  1. може преузети искључиво своје доприносе, и са њима онда може радити што пожели. Ту треба бити веома обазрив, јер ако на једном тексту доприноси више чланова, резултат њиховог рада припада свима њима, а не неком посебно. На пример, ако сте поставили неки свој од раније написан текст, а онда га заједничким снагама прилично изменили и прилагодили карактеристикама текстова Историјске библиотеке, Ваш је само полазни текст. Све касније верзије не припадају само Вама, него и другим корисницима који су доприносили на њему.
  2. Уколико је члан радио искључиво сам на тексту и цео текст је искључиво његов рад, онда га може преузети и користити га према сопсвеним нахођењима, али уз обавезу да наведе да је изворни текст објављен на Историјској библиотеци, са линком ка страници на којој се налази текст.
  3. Уколико неки члан жели преузети неки текст, а није доприносио на њему, или су његови доприноси минорни, може га преузети у складу са лиценцом сајта: дозвољено је преузимање, без мењања, без коришћења у комерцијалне сврхе и с обавезом навођења извора одакле је преузет: линк ка страници чланка (не насловне стране сајта!)
 4. Сваки члан Историјске библиотеке може уређивати странице у категорији Песак. У тој категорији може отворити страницу и писати чланак о било чему што има везе са темом/темама сајта.
 5. На сваком тексту може радити један или више чланова.
 6. Уредништво и старији чланови ће увек у складу са својим временом и обавезама, бити ту да помогну саветом или практично новим члановима кад дође до потешкоћа, било у техничком смислу уређивања, било у организацији и излагању текста.
 7. Сваки текст који настане у делу Песак, биће пуштен у главни именски простор само уколико добије одобрење барем једног од чланова Уредништва Библиотеке.

Какви текстови могу бити објављени на Историјској библиотеци?

Ако желите да пишете за Историјску библиотеку, битно је да знате која врста текстова је у складу са стилом и политиком Историјске библиотеке. Два су основна и неизбежна правила која сви текстови морају испуњавати да би били објављени на овом сајту. Сви текстови на Историјској библиотеци морају:

 1. бити написани у енциклопедијском стилу. То значи да тон чланка мора бити неутралан, да се излажу само чињенице, и да мишљење аутора о теми није релевантно. У тексту се само и искључиво излажу чињенице и закључци других аутора из релевантне стручне (историографске) литературе која је већ негде раније била објављена, било у папирном, било у електронском облику.
 2. базирани на релевантној стручној литератури. Релевантна стручна литература значи историјски примарни и секундарни извори. Под секундарним изворима подразумевају се историографска дела признатих, како српских, тако и иностраних стручњака и историчара . Алтернативне и квазинаучне теорије, као и псеудоисторија и псеуодисторичари, било домаћи, било страни, немају места на овом сајту.

Ова правила ће се с времена на време актуализовати, Свака промена биће објављена на нашем форуму. Препоручујемо да с времена на време посетите ову страницу и проверите да ли се променила од Ваше последње посете.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported