Злата Бојовић

Злата Бојовић (24. децембар 1939, Београд), је српски историчар књижевности. Поље њеног научног интересовања представља ренесанса и барокна књижевност Дубровачке републике. У вези с овом тематиком објавила је велики број књига и студија, и приредила низ дела дубровачких писаца. Основна област књижевноисторијског рада Злате Бојовић је књижевност у доба хуманизма и ренесансе и барока у Дубровнику и Далмацији.

Школовала се у Београду, где је после завршетка гимназије студирала на групи за југословенску и светску књижевност на Филозофском (потом Филолошком) факултету између 1959. и 1963. године. Постдипломске студије завршила је 1965. са магистарским радом Барокни песник Никола Бунић. Од 1966. до 1969. била је асистент у Институту за књижевност. Током 1969/1970. боравила је 6 месеци на студијском усавршавању у Венецији. Исте године изабрана је за асистента на Филолошком факултету за предмет Књижевност од ренесансе до рационализма. Докторску тезу Барокни песник Петар Канавеловић одбранила је 1976, у звање доцента изабрана је 1977, ванредног професора 1983, редовног професора 1988. године. Од 1987. до 1989. била је продекан Филолошког факултета, а од 1991. до 1995. управник Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. Основала је и од 1994. предаје предмет Увод у јужнословенске књижевне студије. Уредник је часописа Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор и Братство; члан је уредништва часописа Књижевност и језик. Члан је управе Међународног славистичког центра.

Важнији радови

  • Барокни песник Петар Канавеловић, Београд, 1980.
  • Џиво Гундулић краљ илирске поезије, Београд, 1990.
  • Рукописна збирка корчуланских почасница, Расковник 15, 1989.
  • Зачеци дубровачке ренесансне поетике, 1992.
  • Мавро Ветрановић, поезија и драме, Београд 1994.
  • Ренесанса и барок. Студије и чланци о дубровачкој књижевности, Београд 2003.
  • Књижевност ренесансе и барока, Кратак преглед српске књижевности (Р. Маринковић, Н. Милошевић–Ђорђевић, З. Бојовић, Д. Иванић, Н. Петковић), Београд, 2000, стр. 53–73.

Литература

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported