Стари српски записи и натписи (издање Љубомира Стојановића)

Стари српски записи и натписи је шестотомна едиција српских записа и натписа које је прикупио и издао српски филолог и историчар Љубомир Стојановић. Томови ове едиције објављивани су између 1902. и 1926. године као посебне књиге Зборника за историју, језик и књижевност српскога народа. Српска академија наука и уметности, Матица српска и Народна библиотека Србије објавиле су фототипско издање овог дела између 1982. и 1988. године.

Проучавајући старе српске рукописе и припремајући издање српских летописа и родослова Љубомир Стојановић је успутно прикупљао и записе из рукописа. Његов првобитни план био је да изда грађу у три књиге које су и објављене између 1902. и 1905. године али је онда због обимности материјала између 1923. и 1926. издао још три књиге. Стојановић је објавио велики број дотад непознатих записа и натписа а прештампао је и све оне који су били до тада објављени у српским и страним публикацијама. У припремању друге серије Старих српских записа и натписа помоћ су му пружили бројни сарадници који су су давали да се у овој публикацији објаве записи и натписи који су они открили. Љубомир Стојановић је намеравао да поново штампа са исправкама и допунама прву свеску дела а примерак са ауторовим белешкама и исправкама чува се у Архиву Српске академије наука и уметности.

У збирку су укључени натписи на камену, изведени фреско-техником, урезани на металне предмете затим записи уз рукописа и мање систематично поговори старих штампаних књига и угребани натписи. Хронолошки збирка обухвата грађу насталу све до 19. века. Није спроведена јединствена подела грађе које би се аутор придржавао током у целом делу. Одвојени су датовани натписи од недатованих а у појединим књигама су међусобно одвојени натписи на камену од насликаних натписа. Сви текстови су појединачно нумерисани од броја 1 до броја 10.552. Начином обележавања и слогом аутор је упозоравао на оне натписе и записе које је преузео од других аутора али које није имао прилике сам да провери. Неке од ових натписа Стојановић је касније сам прегледао а евентуалне исправке у читању и датовању уносио је у своје дело. Приступ овим изворима и властити начин рада Стојановић је објаснио у предговорима за прву, другу, трећу и шесту књиигу. Велику пажњу поклањао је исправном датовању а у шестој књизи је штампао обимнији рад посвећен питањима хронологије старих српских записа и натписа (датирање, проверавање даирања, израчунавање датума празновања Васкрса). Све књиге Стојановићевог дела су фототипски прештампане уз поговоре за Симе Ћирковића први том и Л. Црнић за остале томове. Овде су пре свега дата обавештења где су поједини записи и натписи боље издати. Такође су дата обавештења о значајнијим збиркама натписа и записа јер од 1926. не постоји јединствени корпус ове врсте грађе.

Литература

Погледајте и…

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported