Срђан Рудић

Срђан Рудић (рођен 1968) је српски историчар—медиевиста, који се бави српском средњовековној историјом.

Биографија

Студирао је на Филозофском факултету Универзитета у Београду где је дипломирао 1994. године са темом Владарска идеологија у Даниловом зборнику. Магистарску дисертацију Властела Илирског грбовника одбранио је на истом факултету. Докторирао је 2005. године са дисертацијом Босанска властела у XV веку. Запослен је на Историјском институту САНУ од 1996. године. Био је директор Историјског института од 2010. године, а на овом месту је заменио историчара Тибора Живковића. Објавио је монографију Властела Илирског грбовника (Београд, 2006) као и већи број чланака и расправа у историографској периодици. Такође је написао више одредница за Енциклопедију српске историографије, Лексикон српског средњег века и Српски биографски речник. У својим истраживачким радовима бави се историјом средњовековне Босне, српским средњовековним правом и дипломатичком грађом српских средњовековних земаља.

Важнији радови

 • Белешке са историјско-географских истраживања средњег Полимља (13—17. мај 1996), Историјски часопис 42—43 (1995—1996) 1997, 534.
 • Белешке са историјско-географских истраживања Призрена и околине од 18. до 24. маја 1997. године, Историјски часопис 44 (1997) 1998, 390—391.
 • Прибојски крај у прошлости (Владета Петровић, С. Рудић), Становништво општине Прибој, Београд 1998, 44—58.
 • Пљеваљски крај у путописима XVI века, Гласник Завичајног музеја 2 (2001) 129—137.
 • Породица Пикјеломеновић и Илирски грбовник, Историјски часопис 47 (2000) 2002, 77—87.
 • О првом помену презимена Мрњавчевић, Историјски часопис 48 (2001) 2002, 89—95.
 • Боровинићи: властеоска породица из источне Босне, Земља Павловића: средњи вијек и период турске владавине: зборник радова са научног скупа Рогатица, 27—29. јуна 2002, Бања Лука—Српско Сарајево 2003, 259—278.
 • Повеља бана Твртка Котроманића кнезу Влатку Вукославићу, Стари српски архив 2 (2003) 69—83.
 • Историјски и демографски развој, Сјенички крај: антропогеографска проучавања, Београд 2004, 139—157.
 • Повеља краља Стефана Томаша синовима Иванца Јурчинића, Стари српски архив 3 (2004) 141—150.
 • Повеља краља Стефана Дабише кћерци Стани, Стари српски архив 4 (2005) 173—192, факсимил.
 • Повеља краља Стефана Дабише браћи Семковић, Стари српски архив 5 (2006) 157—171.
 • Reip(ublicae) Ragusi(nae) eisq(ue) optimatum insignia, Историјски часопис 53 (2006) 173—194.
 • О жени војводе Вукмира Златоносовића, Историјски часопис 55 (2007) 113—117.
 • Писма Милана Решетара Владимиру Ћоровићу 1919-1924. године (заједно са Биљаном Вучетић), Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2007) 341—364.
 • Повеља краља Стефана Дабише Дубровнику — 17. јул 1392, Стари српски архив 6 (2007) 167—182.
 • Извештај Антуна Винћигуере као извор за историју средњовековне Босне, Зборник за историју БиХ 5 (2008) 149—156.
 • О кући Хрвоја Вукчића Хрватинића у Дубровнику, Историјски часопис 56 (2008) 353—369.
 • Повеља краља Стефана Томашевића којом наређује својим људима да не ометају дубровачке трговце, Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 165—170.
 • Повеља краља Стефана Томашевића којом одобрава да се у Босни користе дубровачки новци, Стари српски архив 7 (2008) 187—194.
 • Повеља Радича и Стефана Црнојевића Дубровнику, Стари српски архив 7 (2008) 157—161.
 • Неколико нових података о Рестоју Милохни, Историјски часопис 58 (2009) 173—180.
 • О лажним династијама и витешким редовима (заједно са Биљаном Вучетић)), Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 143—162.
 • Повеља Ђурђа I Балшића Дубровнику, Стари српски архив 8 (2009) 101—110.
 • Повеља Ђурђа I Балшића Дубровчанима, Стари српски архив 8 (2009) 111—117.
 • Повеља краља Стефана Томашевића Дубровнику, Јајце, 1461, 23. новембар, Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 153—168.
 • Прилог познавању правних односа између Босанског краљевства и Дубровника, Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора: зборник радова са научног скупа одржаног 19—21. марта 2009, Београд 2009, 217—232.
 • О потомцима војводе Јурја (Ђурђа) Радивојевића — прилог родослову Влатковића, Spomenica akademika Marka Šunjića (1927—1998), Sarajevo 2010, 233—242.
 • Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића — први део, Мешовита грађа 31 (2010), 399—426.

Литература

 • Биографија и библиографија на сајту Историјског института (извор)
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported