Славко Мијушковић

Славко Мијушковић (28. јуни 1912, Котор — 15. децембар 1989, Котор) је био српски историчар, истраживач историје Црне Горе и Боке Которске.

Мијушковић се школовао у Котору, Риму и Београду. На Филозофском факултету Универзитета у Београду је дипломирао 1936. године. У Дубровнику и Паризу се специјализовао у областима архивистике и палеографије а докторирао је 1965. године са тезом Которска морнарица. У Државној архиви у Котору био је запослен од 1953. го 1978. године. Мијушковић је био редовни члан Црногорске академије наука и уметности. У свом истраживачком раду претежно се бавио историјом Боке Которске и Црне Горе од средњег века до 1921. године. Као тематске целине у његовом историографском опусу издвајају се деловање црногорских племена у Морејском рату, радови о Которском статуту, историја морнарице у Боки Которској и оснивање и рад здраствених институција у Боки. У два наврата се темељно бавио Летописом попа Дукљанина, и у оба наврата своје истраживачке напоре азокружио је објављивањем овог књижевног дела. Прво Мијушковићево издање издато је у Титограду 1967. године а дуго су издале београдска Просвета и Српска књижевна задруга које су Летопис попа Дукљанина издале као прву књигу у серији Стара српска књижевност у 24. књиге. И поред извесних мањкавости Мијушковићево издање је значајно јер је у питању фототипско издање. У својим кометарима и студијама Летописа попа Дукљанина Мијушковић је изнео читав низ тврђења која нису наишла на подршку у историји српске књижевности. Наиме он је заступао тезу о врло касном датовању настанка Летописа попа Дукљанина на шта се нарочито критички осврнуо Никола Банашевић у књизи Летопис попа Дукљанина и народно предање (Београд, 1971) где је критиковао и низ других Мијушковићевих тврђења. Такође Мијушковић је у свом издању Летописа неретко врло оштро писао о радовима ранијих издавача и истраживача овог дела, посебно о Ферду Шишићу, иако су ове критичке опаске, по Банашевићевом мишљењу, често потпуно неосноване.

Важнији радови

 • Племе Никшићи у Морејском рату (1684—1699) (1954)
 • Неке специфичности феудалних односа у Грбљу у XIV веку (1957)
 • Одредбе о поморству у Которском статуту (1957)
 • Књига паштровских привилегија (1959)
 • Љетопис Попа Дукљанина (1967)
 • Натписи катедрале св. Трипуна (1965—1966)
 • Територијална надлежност которске морнарице (1970)
 • На којим се основама заснивају тврђења о постојању организације которских помораца већ 809. године (1971)
 • Оснивање и организовање једне средњовековне бокељске здравствено-просвене институције (1973)
 • Борба за српски језик у Котору за вријеме аустријске владавине (1965)
 • Грађа за историју српске медицине. Документи Которског архива, том први (XIV—XV век) (1965, заједно са Р. Ковијанићем)

Литература

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported