Матије Властара синтагмат, издање Стојана Новаковића

Матије Властара синтагмат је назив издања овог законског споменика које је приредио Стојан Новаковић. Пун наслов издања је Матије Властара синтагмат, азбучни зборник византијских црквених и државних закона и правила, словенски превод времена Душанова а издат је у оквиру серије Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, Прво одељење, споменици на српском језику, књ. IV у Београду 1907. године.

Синтагмат Матије Властара је номоканонски зборник који је 1355. у Византији саставио монах Матија Властар. Одредбе црквеног, државног и грађанског права Властар је распоредио према редоследу грчког алфабета а сабрао је одредбе из различитих епоха византијске правне историје. На грчком језику су постојале две редакције: Цариградска и Охридска међу којима нема битнијих разлика. Охридска редакција послужила је као предложак за превођење на српски језик, односно српскословенски језик. Позната су два превода Синтагмата на српски језик: пуни и скраћени. У скраћену верзију укључени су само црквени прописи општег карактера и готово све грађанске одредбе које заједно чине око једне трећине пуне верзије на грчком језику.

Стојан Новаковић је приредио издање словенског превода Синтагмата. Ипак његова дугогодишња истраживања овог правног споменика нису уродила крајњим разјашњењем разлика између пуне и скраћене верзије. Наиме, пуна верзија Синтагмата истоветна је по садржају са грчком охридском редакцијом док скраћени синтагмат представља селективни превод прописа. Пуни Синтагмат је тако у складу са византијском државноправном идеологијом у којој је царска власт претпостављена црквеној и у којој је положај цариградског патријарха истакнут у односу на друге патријархе док се аутокефалност српске и бугарске цркве прећуткује. У Скраћеној верзији избор прописа извршен је у складу са државноправном и црквеном идеологијом Српског царства. Она је дело српских кодификатора па се тако често налази заједно са рукописима Душановог законика. Стојан Новаковић није ово увидео и због тога није приредио одвојена издањапуне и скраћене верзије Синтагмата. У овом издању Новаковић је означио одељке скраћене верзије посебним словима али њеним укључивањем у састав пуне верзије изгубила се могућност праћења кодофикаторског рада приликом састављања овог споменика и уочавање његове идеолошке позадине.

Литература

Погледајте и…

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported