Сенка Бабовић-Распоповић

Сенка Бабовић-Распоповић (22. јули 1953, Беране) је црногорски историчар.

Основну школу и гимназију завршила је у Беранама. Историју је студирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Магистрирала је са тезом Култура у Црној Гори 1945—1952. 1986. године а докторирала са дисертацијом Културна политика у Зетској бановини 1929—1941. 1995. године. Њена докторска дисертација објављена је као монографија 2002. године а тренутно јој се у штампи налази монографија о руско—црногорским културним везама у другој половини 19. века. Ради на Историјском институту Црне Горе у Подгорици. Истраживачки се бави историјом Црне Горе у 19. и 20. веку са посебним освртом на историју културе и просветне прилике. Такође се бави истраживањем културних веза између Црне Горе и Русије. Обављала је истраживања у архивима у Југославији (Црној Гори и Србији), Русији и Аустрији. Тренутно је на положају вишег научног саветника у овој институцији. Учествовала је у међународним пројектима који су за циљ својих истраживања имали историју црногорско—руских односа у 19. века. из овог истраживачког рада проистекле су књиге Н.M Потапов, руски војни агент у Црној Гори 8два тома, Подгорица—Москва 2003) и Црногорско-руски односи у 19. веку (митрополит Петар II Петровић, кнез Данило Петровић) (Москва—Подгорица, 2008—2011).

Важнији радови

  • Извори за проучавање културе у Црној Гори 1945—1952, ЧСП 1 (1975).
  • Осврт на изворе и литературу за проучавање културне политике у Зетској бановини, Зборник радова ЦАНУ, Подгорица 1993.
  • Мотив НОБ—а у ликовној уметности Црне Горе, Зборник радова ЦАНУ, Подгорица 1992.
  • Општински избори у бераснком и андријевачком срезу 1936, Историјски записи 3—4 (1991) 61—64.
  • Основна школа у процесу југословенизације културног простора Црне Горе, Просвјетни рад 34, 1994.
  • Идеја историје—морална обавеза, Историчар и савремена епоха, Подгорица 1941.
  • Политички и пропагандни рад Централног Прес-бироа у Зетској бановини, ИЗ, 3-4, 1999.
  • Формирање Зетске Бановине и социо-економски услови за увођење југословенске идеологије у њен унутрашњи живот, ИЗ, 1—2, 2001.
  • Русија у културно-просветном животу Црне Горе у другој половини 19.века, Династија Петровић-Његош, ЦАНУ, 2006.
  • Ф.M.Рајевски у културно-просветном животу Црне Горе, Родина, Москва, 2007.

Литература

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported