Одабрани споменици српског права

Одабрани споменици српског права (од XII до краја XV века) је издање одабраних средњовековних српских правних аката које је приредио Александар Соловјев. Збирка је први пут издата у Београду 1926. године и садржи 145 исправа.

Соловјев је ово издање приредио како би било коришћено за извођење наставе на пошто се збирка Законски споменици коју је приредио Стојан Новаковић показала као неприкладна за потребе наставе. Избор је извршен тако да буду представљени типични правни споменици (међународни уговори, владарске исправе, тужбе, парнице, опоруке, тапије, протоколи). Како делови повеље који нису правног садржаја у најужем смислу те речи могу имати павни значај Соловјев није скраћивао акта која је издавао осим када у питању нису биле изузетно дуге повеље као што су дечанска, бањска или арханђеловска повеља. од укупног броја издатих аката 49 је већ било издато у збирци Стојана Новаковића али је већину ових исправа Соловјев допунио, неке према читању са оригинала. Девет до тада непознатих оригинала пронашао је у далматинским архивима (бр. 49, 50, 60, 71, 93, 94, 96, 119, 122) и четири из ризнице манастира Хиландара (бр. 77, 78, 128 и 129). Више исправа из Хиландара које је фрагментарно објавио Стојан Новаковић Соловјев је употпунио на основу исписа Љубомира Ковачевића. Према оригиналу је објављено 29 исправа које су означене звездицом. Како садрже само исправе које су резултат српске средњовековне правне праксе Соловјев је из Дубровачког архива изабрао само неколико аката и то оних где је једна страна била српски владар, властилин или сељак.

Акта у овој збирци су распоређена хронолошким редоследом. Соловјев је разрешио скраћенице у актима, покушао да датује акт ако он није био до тада датован а иза главног текста је дао податке о месту где се налази оригинал као и о степену очуваности. Иако је првобитно била намењена раду студената збирка је коришћена (а и даље се користи) и за потребе истраживачког рада.

Литература

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported