Наташа Милићевић

Наташа Милићевић (рођена у Ивањици 1971. године) је српски историчар чија се истраживања углавном односе на друштвену историју Југославије.

Школовала се у родном месту и Ужицу, а историју је студирала на Филозофском факултету у Београду. Магистрирала је 2008. године на Катедри за историју Југославије Филозофског факултета у Београду са темом Југословенска власт и српско грађанство (1944—1950). Ради као истраживач-сарадник у Институту за новију историју Србије. Објавила је око четрдесет радова који се претежно баве различитим аспектима друштвене историје српског народа у Југославији. Као сарадник је учествовала на више истраживачких пројеката: Historiography in Southeast Europe After Socialism (2001—2003), Историја приватног живота код Срба у 20. веку (један је од аутора књиге која је резултат овог пројекта који је организовала издавачка кућа Клио) и Српски биографски речник који реализује Матица српска из Новог Сада. Њена магистарска дисертација је издата као истоимена књига коју су изузетно повољно оценили рецензенти, професори универзитета, Мира Радојевић и Љубодраг Димић. Заједно са Душаном Никодијевићем приредила је књигу у којој је путем мемоарске грађе, приказан живот под окупацијом у Другом светском рату Београђанина Драгутина Ј. Ранковића (1882—1956).

Важнији радови

  • Југословенска власт и српско грађанство 1944—1950, 2009.
  • О српско грађанству (1945—1950) у мемоаристици с краја 20. века, Историја 20. века 1 (1998), 143—162.
  • Комунистичка стратегија према српској интелигенцији 1944-1950, у Србија и Југославија: држава, друштво и политика, (уредник М. Исић), Београд 2007, стр. 293—311.
  • Грађански орман за књиге. Културно наслеђе и обликовање новог идентитета српског друштва, Токови историје 3 (2006), 122—140.
  • Приватни живот грађанске породице после 1945. у Приватни живот код Срба у двадесетом веку (уредник M. Ристовић), Београд 2007, стр. 444-475.
  • Обрачун власти са буржујском децом: губитак права на школовање (1945—1950), Токови историје 3/4 (2005), 143—159.
  • Отпор српског грађанства новој власти 1944—1950, Историја 20. века 2 (2004), 63—96.
  • Стварање нове традиције:Празници и прославе у Србији 1944-1950, Токови историје 4 (2007).

Литература

  • Белешка о аутору у књизи Н. Милићевић, Југословенска власт и српско грађанство 1944—1950, Београд 2009.
  • Страница Наташе Милићевић на сајту Института за новију историју Србије (извор)
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported