Милош Јагодић

Милош Јагодић (рођен 1975. у Београду) је српски историчар чија су истраживачка интересовања везана за српску историју у 19. веку.

Биографија и научни рад

Основну и средњу школу завршио је у Београду где је 1994. започео студије историје на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Дипломирао је 1999. године, магистрирао 2002. са тезом Насељавање Кнежевине Србије (1861—1880) а докторирао је 2008. са тезом Српско-албански односи у Косовском вилајету 1878—1912. године пред комисијом коју су чинили Радош Љушић, Михаило Војводић и Ђорђе Микић. Од 2002. запослен је као асистент на катедри за Историју српског народа у новом веку одељења за историју Филозофског факултета у Београду. Поред магистарске и докторске дисертације које су објављене као монографије објавио је и већи број научних расправа а за штампу је приредио Дневник Николе Крстића (заједно са Александром Вулетић Приватни и јавни живот I—II а самостално Јавни живот I—IV). Као посебно издање Историјског института у Београду, у едицији студије, објављен је његов рад Уређење ослобођених области Србије 1912—1914: правни оквир (2010) где је испитао правну регулативу коју је Краљевина Србија уводила у областима које је припојила својој државној територији након Балканских ратова (1912—1913).

Важнији радови

Монографије

  • Насељавање Кнежевине Србије (1861—1880) (2004)
  • Српско—албански односи у Косовском вилајету (1878—1912) (2009)
  • Уређење ослобођених области Србије 1912—1914: правни оквир (2010)
  • Нови крајеви Србије (1912—1915) (2013)

Расправе и чланци

  • Упади Албанаца у Србију 1879. године, Историјски часопис 51 (2004).
  • Нуфуско питање: проблем званичног признавања српске нације у Турској: 1894-1910., Историјски часопис 57 (2008).
  • Српски студенти у Паризу средином шездесетих година 19. века, Зборник Матице српске за историју 79/80 (2009).

Литература

  • Белешка о писцу у књизи М. Јагодић, Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878—1912), Београд 2009.
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported