Миле С. Бјелајац

Миле С. Бјалајац (14. април 1955) је српски историчар који се претежно бави војном историјом на подручју југословенских држава у 19. и 20. веку.

Биографија и научни рад

Основну школу похађао је у Мостару, Сплиту и Загребу. Гимназију је завршио 1973. а Факултет политичких наука Универзитета у Загребу 1977. године. Магистрирао је са дисертацијом Војска Краљевине СХС 1918—1921. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду 1986. године. Докторирао је 1992. са тезом Војска Краљевине Југославије 1929—1935. пред комисијом коју су чинили Бранко Петрановић, Андреј Митровић и Ђорђе Станковић. Запослен је од 1987. у Институту за новију историју Србије. Између 1993. и 1997. био је запослен на Београдском универзитету. Био је један од уредника часописа Наше теме, Војноисторијског гласника и Годишњака за друштвену историју. Био је гостујући предавач на више европских универзитета. Претежно се бави различитим аспектима историје војске Краљевине СХС, Краљевине Југославије и социјалистичке Југославије (војска и дипломатија, војска и мултиетничка држава, војска као друштвена елита, распад Југославије, методолошки проблеми у вези са историографијом о Југославији итд). Приредио је за издавање мемоаре генерала Драгише Пандуровића под насловом Генерал Драгиша Пандуровић. Живот и сведочења (2007) као и мемоаре генерала Богољуба Илића а написао је заједно са Предрагом Трифуновићем биографију генерала Душана Трифуновића (објављена 1997. године). У књизи Генерали и адмирали Краљевине Југославије (1918—1941). Студија о војној елити и биографски лексикон (2004) објавио је темељну студију о официрској елити у првој југословенској држави, њеном формирању, друштвеном положају али и различитим поделама које су се испољавале у официрском кору а у другом делу књиге објављен је биографски лексикон преко петстотина генерала и админирала југословенске војске и морнарице. У књизи Дипломатија и војска. Србија и Југославија 1901—1999 (2010) у којој су објављене његове раније студије и чланци даје преглед утицаја војног фактора на спољну политику у историји Србије и Југославиј током 20. века (од такозваног Машиновог извештаја са почетка 20. века који је имао утицаја на формирање става иностраног јавног мњења о српској војсци, преко испитивања способности војске да утиче на одређивање граница прве југословенске државе и утицаја војске у спољној политици социјалистичке Југославије, до улоге војног фактора у распаду Југославије и асиметричног рата, односно агресије НАТО на Савезну Републику Југославију 1999. године).

Дела Милета Бјелајца карактерише богата документарност, коришћење грађе из домаћих и страних војних архива, и настојање да се, често тенденциозна, општа места о војној историји Краљевине Југославије превазиђу чврстим историографским истраживањима. Такође, Бјелајац настоји да примени методолошка достигнућа војне историографије развијене у западној (пре свега француској) историографији и достигнућа војне и политиколошке теорије како би, користећи се њима, растумачио процесе и догађаје који су утицали на југословенску војну историју.

Важнија дела

Књиге

 • Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918—1921. (1988)
 • Војска Краљевине СХС/Југославије 1923—1935 (1994)
 • Између војске и политике. Биографија генерала Душана Трифуновића (1880—1942), (1997, заједно са Предрагом Трифуновићем)
 • Југословенско искуство са мултиетничком армијом 1918—1991 (1999)
 • Генерали и адмирали Краљевине Југославије (1918—1941). Студија о војној елити и биографски лексикон (2004)
 • Дипломатија и војска. Србија и Југославија 1901—1999 (2010)
 • Прилози из научне критике—српска историографија и свет (утицај југословенске кризе на домаћу и страну историографију) (2011, заједно са Горданом Кривокапић-Јовић)

Студије

 • Војни фактор и могућности одбране националних територија 1918—1921 (1985)
 • Истраживање војног фактора у југословенској историографији (1986)
 • Стварање војске Народног вијећа СХС (1989)
 • Савска дивизија у Априлском рату 1941. (1991)
 • Војска као фактор модернизације (1994)
 • Женидбе официра српске и југословенске војске. Планирано стварање елита (1995)

Литература

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported