Лексикон српског средњег века

Лексикон српског средњег века је дело енциклопедијског карактера које обрађује термине из различитих области српске средњовековне историје (установе, територијалне јединице, привреду, друштво, религију, књижевност).

Лексикон српског средњег века је издат у Београду 1999. године, а приредили су га српски историчари-медиевисти Сима Ћирковић и Раде Михаљчић. Поред њих на изради Лексикона учествовало је још 84 аутора, историчара (Божидар Ферјанчић, Радивој Радић, Мирјана Живојиновић, Ружа Ћук, Душанка Динић-Кнежевић, Милош Благојевић, Јелка Ређеп, Даница Поповић), археолога, историчара уметности, филолога, историчара књижевности, теолога. Садржај је изложен азбучним редом на 831 страници двостубичног текста.

Према речима приређивача, циљ Лексикона је да представи оне структуре и појаве српске средњовековне историје које нису биле подложне честим, наглим и приметним променама већ оне структуре које се одликују сталношћу и континуитетом. Уз сваки чланак наведени су извори и литература који се односе на дати предмет. Поред термина који се у најужем смислу односе на средњовековну Србију, у Лексикону су обрађени и термини византијског, западноевропског, хришћанског и османског порекла који се односе на средњовековну Србију.

Литература

  • Лексикон српског средњег века, Београд 1999.
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported