Јорданес

Јорданес је био византијски историчар из 6. века. Пореклом Алан, из провинције Доње Мезије (данашња северна Бугарска), био је у родбинским везама са остроготском династијом Амала на чијем двору је био нотар. Историјом је почео да се бави кад је прешао у црквену службу и постао епископ Кротона. Његово најпознатије дело је Гетика, у којој говори о историји Гота од момента кад су кренули из своје прапостојбине до момента формирања првих варварских држава на тлу некадашњег Римског царства.

Гетика

Јорданес је ову књигу написао 550. године у Цариграду на основу изгубљених Аблабијевих и Касиодорових историја Гота. Јорданес покрива период готске историје од готске прапостојбине, Скандинавије, па све до формирања готских држава наследница Римског царства, као и пропаст остроготске државе. Друга ствар која Гетику чини посебном је да се великим делом базира на усменој готској традицији, па се тако у Јорданесовој Гетици налазе и приче о краљу Беригу под чијим вођством су Готи кренули из Скандинавије, као и о краљу Филимеру под којим су стигли на територије изнад Црног мора. Археолошки налази, међутим, говоре да миграција ка земљама изнад Црног мора није била толико организована нити се одвијала под вођством једног лидера. Гетика такође не садржи многе фактографске податке којима обилују антички извори који на многим местима указују на фактографске грешке у Јорданесовом делу, међутим, Гетика ипак помаже да се успостави ближи оквир који фактографске податке античких извора чини јаснијим. Гетика на пример, прави разлику између разних племенских подгрупа Гота, док антички писци ретко кад помињу готске подгрупе и углавном их називају генерално Готима. На исти начин Гетика допуњава визиготску историју испричану у делима Амијана, Еунапија и Олимпиодора, који ни једном речју не помињу Визиготе, него само Готе.

Литература

  • P. J. Heather. Goths and Romans, 332—489, Clarendon Press, Oxford, England, 1991. ISBN-0-19-820234-2

Линкови

  • Јорданесова Гетика, превод на енглески (извор)
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported