Душко М. Ковачевић

Душко М. Ковачевић (12. новембар 1956, Крајишник, Банат) је српски историчар који се углавном бави историјом Срба у 19. веку, посебно српским народом у Хабзбуршкој монархији.

Биографија

Школовао се у месту рођења где је завршио основну школу, гимназију је похађао у Зрењанину а студирао је на Групи за историју Филозофског факултета у Новом Саду где је дипломирао 1980. године. Асистент за предмет Општа историја новог века на Катедри за историју Филозофског факултета у Новом Саду изабран је 1985. године. Магистрирао је на Филозофском факултету у Београду 1989. године са тезом Политичка делатност Јакова Игњатовића. За докторску дисертацију о међународним односима истраживао је 1993. године у архивима у Москви. Докторирао је 1998. са дисертацијом Србија и Русија од Берлинског конгреса до абдикације краја Милана (1878—1889) на Филозофском факултету у Новом Саду (објављена као књига 2003). Постао је редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду на одсеку за Историју 2006. године, где предаје Општу историју Новог века II (период од Француске буржоаске револуције до слома комунистичких држава источне Европе у 20. веку). Нарочиту пажњу у својим истраживањима посвећује историји Русије у новом веку, историји српског народа у Хабзбуршкој монархији и историји српске цркве и фрушкогорских манастира. Објавио је више десетина научних и стручних радова.

Важнији радови

 • Васа Живковић – живот, рад и песништво, Народна библиотека Панчево – Матица Српска – Народна библиотека Србије, Београд 1990.
 • Јаков Игњатовић. Политичка биографија, Кровови, Сремски Карловци 1994. (друго издање Завод за уџбенике и наставна средства, 2006)
 • Годишњи извештаји Министарства иностраних дела Руске империје о Србији и Босни и Херцеговини (1878-1903), САНУ, Нови Сад, 1996. (заједно са Љ. В. Кузмичов)
 • Париска мировна конференција и мировни уговори из 1947, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад 1996. (заједно са Б. Ћурчићем)
 • Преписка Јакова Игњатовића, Зборник радова, Писма као историјски извор, Београд, 2001.
 • 1804. Први српски устанак, Змај, Нови Сад 2004.
 • Скупштинске беседе краља Милана. О стопедесетогодишњици рођења (1854–2004), Филозофски факултет, Нови Сад, 2005.
 • Манастир Велика Ремета у XVIII веку, Споменица Историјског архива Срем, 5, Сремска Митровица, 2006, 64-77.
 • Дивша–Ђипша. Манастир Светог Николе, Прометеј, Нови Сад, 2007.
 • Фрушка гора, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007 (коаутор)
 • Светозар Милетић. Живот и политика (1826—1901), Завод за уџбенике, Београд, 2009.

Литература

 • Ковачевић, Душко М. (Р, стр. 138—139), Енциклопедија српске историографије, Београд 1997.
 • Белешка о аутору у књизи Душко М. Ковачевић, Светозар Милетић. Живот и политика (1826—1901), Београд 2009.
 • CV и библиографија на сајту Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду (извор)
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported