Александар Форишковић

Александар Форишковић (16. септембар 1932, Нови Бечеј — 28. фебруар 1990, Нови Сад) је био српски историчар.

Биографија

Након завршене гимназије у Новом Саду (1951) уписао се на Филозофски факултет (група Историја). Дипломирао је 1961, а магистрирао 1966. темом Мемоари Саве Текелије на истом факултету. Докторску тезу Текелије — војничко племство XVIII века одбранио је 1981. такође на Филозофском факултету у Новом Саду.

Научни рад

Био је дугогодишњи научни сарадник у Историјском институту у Београду и Новом Саду и универзитетски професор на Филозофском факултету у Новом Саду. Био је шеф Катедре за историју у Новом Саду где је и предавао Историју цивилизације и Историјску методологију. Био је врло цењен члан Матичиног научног одељења, члан њених редакција и одбора, иницијатор многих послова и научних пројеката. Један је од првих покретача Зборника МС за историју, као и епохалног научног пројекта Српски биографски речник који је водио до смрти. Био је одличан познавалац европске и наше националне историје. Као истраживача, посебно га је привлачило питање српских привилегија од краја 17. до средине 18. века и њихова практична употреба током 19. века у политичкој борби Срба у Хабзбуршкој монархији. У средишту његовог истраживачког рада била је прошлост српског народа у Хабзбуршкој монархији од Велике сеобе 1690. до револуције 1848. године.

Важнији радови

 • Сава Текелија, Описаније живота, Београд, 1966. (Мемоари Саве Текелије са уводном студијом — магистарски рад).
 • Привилегије Срба у Угарској 1740-1790, Зборник МС за историју, бр. 22, Нови Сад, 1980, 7—16. (расправа)
 • Племство код Срба у Угарској у XVIII веку, Зборник МС за историју, бр. 24, Нови Сад, 1981, 37—49. (расправа)
 • Текелије - војничко племство XVIII века, Нови Сад, 1985. (монографија — докторска дисертација)
 • Шајкашки регуламент, Зборник МС за историју, бр. 31, Нови Сад, 1985, 153—278. (грађа)
 • Грађански сталеж код Срба у Угарској, Историја српског народа, IV/1, Београд, 1986, 294—305. (студија)
 • Војна граница као оквир за историју Срба у Хабзбуршкој монархији, Историја српског народа, IV/1, Београд, 1986, 251—259. (студија)
 • Народно – црквени сабори Срба у Хабзбуршкој монархији у другој половини XVIII века (1744—1790), Историја српског народа, IV/1, Београд, 1986, 269—278. (студија)
 • Племство код Срба у Хабзбуршкој монархији, Историја српског народа, IV/1, Београд, 1986, 283—293. (студија)
 • Правно – политички положај Срба у Хабзбуршкој монархији, Историја српског народа, IV/1, Београд, 1986, 280—294. (студија)
 • Привилегије Срба у Хабзбуршкој монархији 1740—1790, Историја српског народа, IV/1, Београд, 1986, 260—268. (студија)
 • Сеобе Срба у Русију, Историја српског народа, IV/1, Београд, 1986, 233—250. (студија)
 • Срби у Хабзбуршкој монархији и покрет Фрање (Ференца) II Ракоција (1703—1711), Историја српског народа, IV/1, Београд, 1986, 78—85. (студија)

Литература

 • Форишковић. Александар (С. Гавриловић, стр. 697—698), Енциклопедија српске историографије, Београд 1997.
 • Славко Гавриловић, Др Александар Форишковић, Зборник МС за историју, 41, Нови Сад, 1990, 215—216.
 • Мирко Митровић, Списак радова др Александра Форишковића, Зборник МС за историју, 41, Нови Сад, 1990, 217—219.
 • Никола Л. Гаћеша, Александар Форишковић (1932—1990): In memoriam, Истраживања, 13, Нови Сад, 1990, 313—314.
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Unported